Origen de la catástrofe
Sala 10 / Centro Cultural Recoleta